Amerika'da Universite Egitimi

Amerika’da universite egitimi almak isteyen öğrencilerimizin sayısı yıldan yıla artış göstermektedir. Amerika’da üniversite eğitimi şartlarına geçmeden önce eğitim sistemine kısaca göz atmakta fayda görüyoruz. Köklü bir yükseköğretim sistemine sahip olan Amerika’da eğitim yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devredilmiştir. Her eyalet kendi eğitim sistemine uygun bir şekilde örgütlenme ve çalıştırma hak ve sorumluluğuna sahiptir. Buna göre ABD’de teorik olarak 50’nin üzerinde farklı eğitim sisteminin bulunduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim sistemi üç ana bölümden oluşmaktadır: İlköğretim, Ortaöğretim ve Ortaöğretim sonrası. Zorunlu eğitim süresi eyaletlere göre 10 yıl ile 13 yıl arasında değişmektedir. Burada temel mantık zorunlu eğitimin en az 10 yıl olmasıdır.

Amerika’da üniversite okumak konusuna yurtdışında üniversite okumanın önemi altında yaklaşmalısınız.

ABD’de yükseköğretim, oturmuş güçlü bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika’da üniversite eğitim sistemine baktığımız zaman genel olarak 3 tip yükseköğretim kurum bulunmaktadır

• Ön lisans veren toplum & meslek yüksekokulları (Junior or Community Colleges – Vocational Technical Institutions)

• Lisans derecesi veren 4 yıllık müstakil yüksekokullar (Colleges)

• Üniversiteler: Günümüzde ABD’de 3600’den fazla yükseköğretim kurumu vardır. Bunların 2100’den fazlası 4 yıllık, 1500’den fazlası ise 2 yıllıktır. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 14.000.000’dur.

Amerika’da Community College (On-lisans) EGitimi

Amerika’da community college okumak yükseköğretime adım atmanın alternatif yollarından birisidir. İki yıllık yüksekokulların büyük bir kısmı bölgesel olarak idare edilir ve finansmanı halk tarafından veya da bölgesel olarak sağlanır. Bu okulların amacı teknik ve profesyonel alanlarda eğitim vermek ve 4 yıllık okullara hazırlamaktır. Amerika’da community college fiyatlarına baktığımız zaman genellikle 8-10 bin Amerikan dolarını aşmadığını görürüz. Buna gidilecek şehir veya eyalete göre yaşam giderlerini ayrıca eklemek gerekir. Üniversitelerde lisans eğitimi, yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere değişik seviyelerde eğitim verilmektedir. Esnek bir yapıları vardır. Ders kredileri üniversiteler arasında transfer edilebilir. Öğrenciler bir üniversitede aldıkları kredileri ikinci bir üniversiteye transfer edebilirler ve buradan diploma alabilirler. Amerika’da en iyi community college’ler hangileridir diye merak ediyorsanız Global Coaching Bureau'ya danışabilirsiniz.

Amerika’da Lisans EGitimi

Amerika’da lisans eğitimine baktığımız zaman programların ve derslerin çeşitli olmasının Amerikan sisteminin esnekliğine çok uygun olduğunu görürüz. Lisans öğrencileri “genel eğitim”, “temel lisans eğitimi” veya “çekirdek müfredatı” içeren dersleri alarak başlarlar ve daha sonra “major” denilen ana dallarını seçerler. Amerika’da lisans öğrencilerinin diğer ülkelere nazaran daha çok seçeneği vardır. Fikir değiştirip farklı bir ana dal seçmek istenirse baştan başlanması gerekmez, önceden alınan derslerin bir kısmı geçerli kabul edilir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrencilerin Amerika’da üniversite dil eğitimi almaları mümkündür.

Amerika Birleşik Devletleri’nde “school” (okul) insanların bir şeyler öğrendiği herhangi bir yer anlamında kullanılmaktadır. Bir koleje “okul” diyebilirsiniz. Bir üniversiteye de “okul” diyebilirsiniz. “Okul” kelimesini, herhangi bir İngilizce dil kurumu, lisansüstü program, ya da ortaöğretim okulu (lise) için de kullanabilirsiniz.

Kolej veya üniversite: Amerika’da kolej, lise veya ortaöğretim okulu anlamına gelmez. Kolej ve üniversite programları okulun 13. yılında, öğrenci 17, 18 ya da daha büyük bir yaşta iken başlar. İki-yıllık bir kolej (Community College) Associate’s Degree (Ön Lisans Derecesi) verir. Dört-yıllık bir kolej ya da üniversite Bachelor’s Degree (Lisans Derecesi) verir. Bu dereceleri sunan programlara “lisans” okulları denilir.

Lisans eğitimini  kolej ya da üniversitelerden alabilirsiniz. Bununla birlikte, Amerika’da öğrenciler, dört-yıllık lisans programı ve derecesi için “üniversite” kelimesi yerine “kolej” kelimesini  tercih ederler. Kolejlerin birçoğu üniversitelerden bağımsız şekildedirler. Bazıları ise üniversitelerin bir parçasıdır ve üniversite kampüsünde bulunur. Birkaç kolej, seçilmiş bazı konularda lisansüstü eğitim verir. Ancak genellikle lisansüstü programlar üniversitelerce sunulur. Bu yüzden, Amerikalılar lisansüstü eğitimden bahsederken “kolej”den ziyade “üniversite” ifadesini kullanır. Amerika’da üniversite eğitim ücretleri okulun devlet okulu mu yoksa özel okul mu olduğuna göre farklılık gösterir. Amerika’da devlet üniversitelerinde okul harçları özel üniversitelere daha makul düzeylerdedir.

Amerika’da Universite HazIrlIk EGitimi

Liseden sonra ABD’de üniversiteye başlangıç yolunda temel olarak iki rota takip edilir. Bunlardan birincisi mevcut notlarınız ve niteliklerinizle dört senelik bir okula doğrudan müracaat etmektir. İkincisi ise dört senelik üniversiteye doğrudan başlamak yerine önce iki senelik eğitim veren community collegelerden birisine devam etmek ardından buradan alacağınız kredileri dört senelik bir okula transfer ederek 2+2 şeklinde üniversite mezunu olmaktır.

Burada en önemli sorun bölüm, finansman, coğrafi konum gibi bir takım kriterleri de dikkate alarak hangi üniversitelere başvuracağınıza karar vermektir. İyi bir seçim yapabilmek için olabildiğince çok bilgi sahibi olmanız gereklidir. Bu bilgileri nereden alacağınız konusunda herhangi bir fikriniz yoksa Global Coaching Bureau olarak yardıma hazırız. Amerika’da burslu üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin lise notlarının çok parlak olması önemlidir. Amerika’da okurken çalışmak yasal olarak kampüs dışında mümkün değildir. Kampüs içinde haftada 20 saate kadar çalışma izni vardır.

Hangi okullara gitmek istediğinizi belirledikten sonra, ikinci aşama; belirlediğiniz okulların başvuru dosyalarını hazırlamaktır. Amerikan üniversitelerine ve kolejlerine başvuru konusunda yazılanların çoğu, öğrencilerin üniversite/kolejin istediği gerekli şartları yerine getirmiş olmaları üzerinde odaklanır. Önemli olduğu halde hakkında daha az soru sorulan konu ise, üniversite/kolejlerin tüm başvuruları özellikle de yabancı öğrencilerin yaptıkları başvuruları nasıl değerlendirdikleridir. Örneğin, siz kendinize şu soruları sordunuz mu?

  • Okula kabulüme karar verilirken, başvurumun daha çok hangi bölümleri dikkate alınacaktır?
  • Lise eğitim durumum nasıl değerlendirilecek, diğer öğrencilerin sahip oldukları akademik birikimden ne gibi farklı özellikler taşıyor olabilirim?
  • İngilizce yeterliliğim, okul etkinliklerine ve organizasyonlara katılma durumum ve sanatsal yeteneklerim ne kadar önemlidir?

Bu sorulara verilebilecek kesin cevaplar yoktur. Üniversiteler başvuruları ele alırken, farklı kriterler üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Kayıt komitesi üyeleri başvuruları değerlendirirken, yılların verdiği deneyimlerini kullanırlar; dikkatli ve titiz bir şekilde kabul kararını verirken, başvuran adayın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye alırlar.